Sürdürülebilirlik ile aklımıza ilk gelen çevreyi korumak olsa da sürdürülebilirlik kavramı aslında ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları içeren bir anlayıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüm bu bileşenlerin ısrarlı ve dinamik bir yaklaşımla uyum içinde yönetilmesi gerekmektedir. Artan nüfus ve tüketim hızı ile birlikte insan talepleri ve ihtiyaçları da artmaktadır.

Toplum refahı azalmadan insan ihtiyaç ve isteklerini karşılanmaya devam ederken dünyamızı, mevcut kaynaklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek hepimizin sorumluluğudur.

Tekstil endüstrisi, üretim süreçlerinin farklı aşamalarında gerekli olan su, enerji ve kimyasalların büyük bir tüketicisidir. Küresel su kirliliğinin %20`sini tekstil atıkları neden olmaktadır. Tekstil endüstrisi dünyadaki karbon emisyonunun %10’undan sorumludur.  Dünyada ve Türkiye’de çöplüklerdeki tekstil ürünlerinin oranı %8 civarındadır.

Tekstil endüstrisi oluşturduğu çevresel sorunlarının farkında ve sürdürülebilirlik önlemlerinde en aktif sektörlerden birisidir. Gama Alliance olarak sürdürülebilir üretim süreçlerini uygulayarak, süreçleri iyileştirerek  kumaşlara yepyeni bir hayat vermeyi amaçladık.